Tram Pham - 4D Jelly Cake

Tram Pham - 4D Jelly Cake Cake dessert with beautiful 4D art, this is also a meaningful gift for loved ones

🌲🌲🌲 Em nhận order cho Noel 🌲🌲🌲Menu bên em có:🍮 Tàu hủ lạnh $2,5/hủ (Mua 10 tặng 1)🌺 Chè trôi nước $4/hộp (Nhân mặn hay n...
12/17/2023

🌲🌲🌲 Em nhận order cho Noel 🌲🌲🌲

Menu bên em có:

🍮 Tàu hủ lạnh $2,5/hủ (Mua 10 tặng 1)
🌺 Chè trôi nước $4/hộp (Nhân mặn hay ngọt)
🌼 Xôi hoa đậu (Bánh 8”, 4”)
🌸 Rau câu giòn (Bánh, ly, tray)

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

❤️ Cám ơn Khách luôn ủng hộ em. Menu bên em có:🍮 Tàu hủ lạnh $2,5/hủ (Mua 10 tặng 1)🌺 Chè trôi nước $4/hộp (Nhân mặn hay...
12/13/2023

❤️ Cám ơn Khách luôn ủng hộ em. Menu bên em có:

🍮 Tàu hủ lạnh $2,5/hủ (Mua 10 tặng 1)
🌺 Chè trôi nước $4/hộp (Nhân mặn hay ngọt)
🌼 Xôi hoa đậu (Bánh 8”, 4”)
🌸 Rau câu giòn (Bánh, ly, tray)

Khách dặn em trước 1-2 ngày là có ạ ❤️

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

❤️ Em nhận order cho Lễ Thanksgiving ❤️Menu bên em có:🍮 Tàu hủ lạnh $2,5/hủ (Mua 10 tặng 1)🌺 Chè trôi nước $4/hộp (Nhân ...
11/18/2023

❤️ Em nhận order cho Lễ Thanksgiving ❤️

Menu bên em có:

🍮 Tàu hủ lạnh $2,5/hủ (Mua 10 tặng 1)
🌺 Chè trôi nước $4/hộp (Nhân mặn hay ngọt)
🌼 Xôi hoa đậu (Bánh 8”, 4”)
🌸 Rau câu giòn (Bánh, ly, tray)

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

Chủ nhật này em có xôi gấc nhân đậu và chè trôi nước nha Khách ơi. 🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.
11/16/2023

Chủ nhật này em có xôi gấc nhân đậu và chè trôi nước nha Khách ơi.

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

Ready for pickup 🍮🍮🍮Tàu hủ lạnh boba đường đen $2,5/hủ.🏠 Pickup: Oakland, CA 94603.
11/09/2023

Ready for pickup 🍮🍮🍮

Tàu hủ lạnh boba đường đen $2,5/hủ.

🏠 Pickup: Oakland, CA 94603.

Combo Xôi gấc đậu xanh và Chè trôi nước. Cám ơn Khách luôn ủng hộ em 🌼🌸🌺🏠 Pickup: Oakland, CA 94603.
10/11/2023

Combo Xôi gấc đậu xanh và Chè trôi nước.

Cám ơn Khách luôn ủng hộ em 🌼🌸🌺

🏠 Pickup: Oakland, CA 94603.

Thứ 6 em có tàu hủ lạnh boba đường đen nha Khách ơi. Khách đặt bánh rau câu giòn, xôi gấc và chè thì nhắn em trước 2 ngà...
09/21/2023

Thứ 6 em có tàu hủ lạnh boba đường đen nha Khách ơi.
Khách đặt bánh rau câu giòn, xôi gấc và chè thì nhắn em trước 2 ngày ạ.

🍮 Tàu hủ lạnh $2,5/hủ (Mua 10 tặng 1)
🌺 Chè trôi nước $4/hộp (Nhân mặn hay ngọt)
🌼 Xôi hoa đậu (Bánh 8”, 4”)
🌸 Rau câu giòn (Bánh, ly, tray)

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

Cám ơn Khách luôn ủng hộ em. Menu bên em có:🍮 Tàu hủ lạnh $2,5/hủ (Mua 10 tặng 1)🌺 Chè trôi nước $2/viên (Nhân mặn hay n...
09/14/2023

Cám ơn Khách luôn ủng hộ em. Menu bên em có:

🍮 Tàu hủ lạnh $2,5/hủ (Mua 10 tặng 1)
🌺 Chè trôi nước $2/viên (Nhân mặn hay ngọt)
🌼 Xôi hoa đậu (Bánh 8”, 4”)
🌸 Rau câu giòn (Bánh, ly, tray)

Khách dặn em trước 1-2 ngày là có ạ ❤️

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

🌼🌺🌸 4D Jelly Cake 🌸🌺🌼🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.
09/07/2023

🌼🌺🌸 4D Jelly Cake 🌸🌺🌼

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

🌺🌸🌼 Thanks for your order 🌼🌸🌺🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.
08/12/2023

🌺🌸🌼 Thanks for your order 🌼🌸🌺

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

🌼🌺🌸 4D Jelly Cake 🌸🌺🌼Bánh rau câu giòn cho Khách iu. Cám ơn Khách luôn ủng hộ em ạ. 🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.
08/08/2023

🌼🌺🌸 4D Jelly Cake 🌸🌺🌼

Bánh rau câu giòn cho Khách iu. Cám ơn Khách luôn ủng hộ em ạ.

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

Mai em có chè trôi nước nha Khách ơi, nhắn em để mai tới là có liền nè. Cám ơn Khách luôn ủng hộ em ❤️❤️❤️🏠 Pick up: Oak...
08/05/2023

Mai em có chè trôi nước nha Khách ơi, nhắn em để mai tới là có liền nè. Cám ơn Khách luôn ủng hộ em ❤️❤️❤️

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

Khách dặn em trước 1-2 ngày để em chuẩn bị nha.🌺 Rau câu giòn 4d (bánh, ly, tray)🍮 Tàu hủ lạnh boba đường đen (mua 10 tặ...
06/02/2023

Khách dặn em trước 1-2 ngày để em chuẩn bị nha.

🌺 Rau câu giòn 4d (bánh, ly, tray)
🍮 Tàu hủ lạnh boba đường đen (mua 10 tặng 1).

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

Cám ơn Khách luôn ủng hộ em. Khách order trước 1-2 ngày để em chuẩn bị nha:🌺 Rau câu giòn 4d (bánh, ly, tray)🌼 Chè trôi ...
05/23/2023

Cám ơn Khách luôn ủng hộ em. Khách order trước 1-2 ngày để em chuẩn bị nha:

🌺 Rau câu giòn 4d (bánh, ly, tray)
🌼 Chè trôi nước (nhân mặn, ngọt)
🌸 Xôi gấc hoa đậu
🍮 Tàu hủ lạnh boba đường đen (mua 10 tặng 1)

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

Sắp tới Lễ Mother’s Day rùi cả nhà ơi, em có rau câu giòn và tàu hủ lạnh phục vụ cả nhà nha. Order trước 1-2 ngày dùm em...
05/11/2023

Sắp tới Lễ Mother’s Day rùi cả nhà ơi, em có rau câu giòn và tàu hủ lạnh phục vụ cả nhà nha.

Order trước 1-2 ngày dùm em nha, thanks.

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

🌺🌸🌼 4D Jelly Cake 🌼🌸🌺Bánh rau câu giòn. Khách đặt em trước 1-2 ngày là có ạ. ❤️‍🔥Tàu hủ lạnh boba đường đen (Mua 10 tặng...
03/26/2023

🌺🌸🌼 4D Jelly Cake 🌼🌸🌺

Bánh rau câu giòn. Khách đặt em trước 1-2 ngày là có ạ.

❤️‍🔥Tàu hủ lạnh boba đường đen (Mua 10 tặng 1) ❤️‍🔥

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

🌼🌸🌺 4d Jelly Cake 🌺🌸🌼Khách order trước dùm em 1-2 ngày ạ. 🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.
03/20/2023

🌼🌸🌺 4d Jelly Cake 🌺🌸🌼

Khách order trước dùm em 1-2 ngày ạ.

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

🌺🌸🌼 4D Jelly Cake 🌼🌸🌺Cám ơn Khách iu luôn ủng hộ em ạ. Khách đặt em trước 1-2 ngày là có ạ. ❤️‍🔥Tàu hủ lạnh boba đường đ...
03/13/2023

🌺🌸🌼 4D Jelly Cake 🌼🌸🌺

Cám ơn Khách iu luôn ủng hộ em ạ. Khách đặt em trước 1-2 ngày là có ạ.

❤️‍🔥Tàu hủ lạnh boba đường đen (Mua 10 tặng 1) ❤️‍🔥

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

🌺🌼🌸 4D Jelly Cake 🌸🌼🌺Rau câu giòn và tàu hủ lạnh Khách đặt em trước 1-2 ngày là có ạ. Thanks ❤️🏠 Pick up: Oakland, CA 94...
03/08/2023

🌺🌼🌸 4D Jelly Cake 🌸🌼🌺

Rau câu giòn và tàu hủ lạnh Khách đặt em trước 1-2 ngày là có ạ. Thanks ❤️

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

🌸🌼🌺 4d Jelly Cake 🌺🌼🌸Khách đặt bánh nhắn em trước 1-2 ngày nha.🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.
03/05/2023

🌸🌼🌺 4d Jelly Cake 🌺🌼🌸

Khách đặt bánh nhắn em trước 1-2 ngày nha.

🏠 Pick up: Oakland, CA 94603.

🌼🌼🌼 Happy Lunar New Year 🌼🌼🌼🏡 Pick up: Oakland, CA 94601.
01/15/2023

🌼🌼🌼 Happy Lunar New Year 🌼🌼🌼

🏡 Pick up: Oakland, CA 94601.

🌺🌸🌼 Em nhận order Cá chép, tàu hủ lạnh boba đường đen và rau câu Galaxy cho dịp Lễ Tết.Pick up: Oakland, CA 94601.
01/13/2023

🌺🌸🌼 Em nhận order Cá chép, tàu hủ lạnh boba đường đen và rau câu Galaxy cho dịp Lễ Tết.

Pick up: Oakland, CA 94601.

🌼🌸🌺 4D Jelly Cake 🌺🌸🌼 Pick up: Oakland, CA 94601.
01/11/2023

🌼🌸🌺 4D Jelly Cake 🌺🌸🌼

Pick up: Oakland, CA 94601.

🌺🌸🌼 Rau câu giòn 🌼🌸🌺Sắp tới Noel rùi cả nhà ơi. Mẫu mới 🌲🍬❄️ cho ngày Lễ Noel. Khách order em trước 1-2 ngày là có ạ.🏠 P...
12/07/2022

🌺🌸🌼 Rau câu giòn 🌼🌸🌺

Sắp tới Noel rùi cả nhà ơi. Mẫu mới 🌲🍬❄️ cho ngày Lễ Noel. Khách order em trước 1-2 ngày là có ạ.

🏠 Pickup: Oakland, CA 94601.

🌸🌼🌺 Bánh rau câu giòn 4D 🌺🌼🌸Khách order em trước 1-2 ngày nha. Em có 3 vị khách có thể chọn theo ý thích ạ:🤍 Cốt dừa sữa...
11/12/2022

🌸🌼🌺 Bánh rau câu giòn 4D 🌺🌼🌸

Khách order em trước 1-2 ngày nha. Em có 3 vị khách có thể chọn theo ý thích ạ:

🤍 Cốt dừa sữa + 🖤 Cafe
🤍 Cốt dừa sữa + 💚 Sâm dứa
🤍 Cốt dừa sữa + 🧡 Trà thái
🍮 Flan cheese (nhân bên trong bánh rau câu)

🏠 Pickup: Oakland, CA 94601.

🌸🌼🌺 Bánh rau câu giòn 4D 🌺🌼🌸Khách order em trước 1-2 ngày nha. Em có 4 vị khách có thể chọn theo ý thích ạ:🤍 Cốt dừa sữa...
11/06/2022

🌸🌼🌺 Bánh rau câu giòn 4D 🌺🌼🌸

Khách order em trước 1-2 ngày nha. Em có 4 vị khách có thể chọn theo ý thích ạ:

🤍 Cốt dừa sữa
🖤 Cafe
💚 Sâm dứa
🧡 Trà thái
🍮 Flan cheese (nhân bên trong bánh rau câu)

🏠 Pickup: Oakland, CA 94601

Address

Oakland, CA
94601

Telephone

+15109180246

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tram Pham - 4D Jelly Cake posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category


Other Bakeries in Oakland

Show All