Clicky

Đậu Đậu Dessert

Đậu Đậu Dessert Chuyên Bánh Bông Lan Trứng Muối và Cơm Cháy Chà Bông

Operating as usual

📣Loa loa 📣 em nhận order cho 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑 ( 𝟎𝟓/𝟑𝟏 )nha ♥️ tuần này trộm vía Đậu Đậu full đơn rồi 😋☎️ ( 916 ) 266 - 3383🏡 pick...
05/27/2022

📣Loa loa 📣 em nhận order cho 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑 ( 𝟎𝟓/𝟑𝟏 )nha ♥️ tuần này trộm vía Đậu Đậu full đơn rồi 😋
☎️ ( 916 ) 266 - 3383
🏡 pick up 75070 or Delivery 🚘
✈️ SHIP ALL STATES ✈️ #Overnight
⭐️ #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐋𝐚𝐧 #𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 Best Seller 🔥
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐓𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚̉𝐲
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐮 𝐃𝐚𝐢
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫𝐨𝐭𝐢
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐬𝐮
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐊𝐞𝐦 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐢
⭐️ 𝐂𝐨̛𝐦 𝐂𝐡𝐚́𝐲 𝐂𝐡𝐚̀ 𝐁𝐨̂𝐧𝐠

Em nhận đơn cho 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟓 ( 𝟎𝟓 / 𝟐𝟔 ) nha ♥️ em full đơn ngày mai rồi ạ, thứ 5 này em có đi #Carrollton , nếu ai muốn orde...
05/25/2022

Em nhận đơn cho 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟓 ( 𝟎𝟓 / 𝟐𝟔 ) nha ♥️ em full đơn ngày mai rồi ạ, thứ 5 này em có đi #Carrollton , nếu ai muốn order thì có thể pick up at Hmart ạ 💕
☎️ ( 916 ) 266 - 3383
🏡 75070 or delivery 🚘
✈️ 𝙎𝙃𝙄𝙋 𝘼𝙇𝙇 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙀𝙎 ✈️ #overnight
🌼 #𝐁𝐚́𝐧𝐡 #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐋𝐚𝐧 #𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 🌸🐣💲1️⃣2️⃣- 💲2️⃣6️⃣
🌼 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐮 𝐃𝐚𝐢 💲1️⃣3️⃣
🌼 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫𝐨𝐭𝐢 💲1️⃣6️⃣
🌼 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐓𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚̉𝐲 💲1️⃣8️⃣
🌼 𝐂𝐨̛𝐦 𝐂𝐡𝐚́𝐲 𝐂𝐡𝐚̀ 𝐁𝐨̂𝐧𝐠💲1️⃣2️⃣

Em nhận order cho #Sunday nha ♥️ mai Đậu full đơn rồi nè ☺️ ☎️ ( 916 ) 266 - 3383🏡 Pick up 75070 or Delivery 🚘✈️ 𝙎𝙃𝙄𝙋 𝘼𝙇...
05/21/2022

Em nhận order cho #Sunday nha ♥️ mai Đậu full đơn rồi nè ☺️
☎️ ( 916 ) 266 - 3383
🏡 Pick up 75070 or Delivery 🚘
✈️ 𝙎𝙃𝙄𝙋 𝘼𝙇𝙇 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙀𝙎 ✈️ #overnight
🌼 #𝐁𝐚́𝐧𝐡 #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐋𝐚𝐧 #𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 🌸🐣💲1️⃣2️⃣- 💲2️⃣6️⃣
🌼 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐮 𝐃𝐚𝐢 💲1️⃣3️⃣
🌼 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫𝐨𝐭𝐢 💲1️⃣6️⃣
🌼 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐓𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚̉𝐲 💲1️⃣8️⃣

Khách ơi em xin nhận order #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐋𝐚𝐧 #𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐌𝐮𝐨̂́𝐢  cho Thứ 7 ( 05/21 ) nha 💕 ☎️ ( 916 ) 266 - 3383                ...
05/20/2022

Khách ơi em xin nhận order #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐋𝐚𝐧 #𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 cho Thứ 7 ( 05/21 ) nha 💕
☎️ ( 916 ) 266 - 3383
🐣 #𝐒𝐨̂́𝐭 #𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ #𝐒𝐨̂́𝐭 #𝐏𝐡𝐨̂ #𝐌𝐚𝐢 🧀
🌼 𝟔 𝐜𝐮𝐩𝐜𝐚𝐤𝐞𝐬 💲1️⃣3️⃣
🌼 𝟏𝟐 𝐜𝐮𝐩𝐜𝐚𝐤𝐞𝐬 💲2️⃣5️⃣
🌼 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝟐 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐬𝐨̂́𝐭 💲1️⃣2️⃣
🌼 𝐎̂̉ 𝟖 𝐢𝐧𝐜𝐡 💲2️⃣6️⃣
Ngoài ra em còn có nhiều món khác như : bánh mì phô mai tan chảy, paparoti, tiramisu, … nếu có thể mọi người ghé Đậu Đậu Dessert để coi thêm nha ♥️
🏡 75070 or 🚘 Delivery
✈️ SHIP ALL STATES ✈️

Hello cả nhà, em nhận order cho #Weekend này nha ♥️ em xin off thứ 6 nha 🥰 #weekend này em có : ☎️ ( 916 ) 266 - 3383🏡 P...
05/18/2022

Hello cả nhà, em nhận order cho #Weekend này nha ♥️ em xin off thứ 6 nha 🥰 #weekend này em có :
☎️ ( 916 ) 266 - 3383
🏡 Pick up 75070 or Delivery 🚘
✈️ 𝙎𝙃𝙄𝙋 𝘼𝙇𝙇 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙀𝙎 ✈️
🌼 #𝐁𝐚́𝐧𝐡 #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐋𝐚𝐧 #𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 🌸🐣
🌼 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐮 𝐃𝐚𝐢
🌼 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫𝐨𝐭𝐢
🌼 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐓𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚̉𝐲
🌼 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐬𝐮

Hello mọi người, em nhận order cho #Thứ5 ạ ♥️ Thứ 5 sẽ có đầy đủ các loại nha 💕☎️ ( 916 ) 266 - 3383📍 pick up 75070 or D...
05/16/2022

Hello mọi người, em nhận order cho #Thứ5 ạ ♥️ Thứ 5 sẽ có đầy đủ các loại nha 💕
☎️ ( 916 ) 266 - 3383
📍 pick up 75070 or Delivery 🚘
✈️ SHIP ALL STATES ✈️
⭐️ #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐋𝐚𝐧 #𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 Best Seller 🔥
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐓𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚̉𝐲
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐮 𝐃𝐚𝐢
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫𝐨𝐭𝐢
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐬𝐮
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐊𝐞𝐦 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐢
⭐️ 𝐂𝐨̛𝐦 𝐂𝐡𝐚́𝐲 𝐂𝐡𝐚̀ 𝐁𝐨̂𝐧𝐠

Đậu Đậu nhận order cho #Thứ6 đây mọi người ơi ♥️ Em không nhận thêm đơn cho Thứ 7 được nữa, nên em còn nhận cho Thứ 6 và...
05/12/2022

Đậu Đậu nhận order cho #Thứ6 đây mọi người ơi ♥️ Em không nhận thêm đơn cho Thứ 7 được nữa, nên em còn nhận cho Thứ 6 và Sunday ạ 💕
☎️ ( 916 ) 266 - 3383
📍 pick up 75070 or Delivery 🚘
✈️ SHIP ALL STATES ✈️
⭐️ #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐋𝐚𝐧 #𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 Best Seller 🔥
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐓𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚̉𝐲
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐮 𝐃𝐚𝐢
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫𝐨𝐭𝐢
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐬𝐮
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐊𝐞𝐦 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐢
⭐️ 𝐂𝐨̛𝐦 𝐂𝐡𝐚́𝐲 𝐂𝐡𝐚̀ 𝐁𝐨̂𝐧𝐠

Mai em off nhé, em nhận order cho #Thứ5 ( 05/12 ) ạ ♥️ thứ 5 này em có :⭐️ #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐋𝐚𝐧 #𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 Best Seller 🔥⭐️ ...
05/10/2022

Mai em off nhé, em nhận order cho #Thứ5 ( 05/12 ) ạ ♥️ thứ 5 này em có :
⭐️ #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐋𝐚𝐧 #𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 Best Seller 🔥
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐓𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚̉𝐲
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐒𝐮 𝐃𝐚𝐢
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫𝐨𝐭𝐢
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐬𝐮
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐊𝐞𝐦 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐢
⭐️ 𝐂𝐨̛𝐦 𝐂𝐡𝐚́𝐲 𝐂𝐡𝐚̀ 𝐁𝐨̂𝐧𝐠
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
📍 pick up 75070 🚘 Em có Delivery
✈️ SHIP ALL STATES ✈️

Mọi người ơi, em còn dư bánh cho ngày mai nè : ⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 𝟖 𝐢𝐧𝐜𝐡 💲2️⃣6️⃣⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐓𝐚𝐧...
05/10/2022

Mọi người ơi, em còn dư bánh cho ngày mai nè :
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐌𝐮𝐨̂́𝐢 𝟖 𝐢𝐧𝐜𝐡 💲2️⃣6️⃣
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐓𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚̉𝐲 💲1️⃣8️⃣
Mỗi loại em chỉ có 1 phần thôi nha ♥️
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
📍 pick up 75070 🚘 có Delivery

Em xin nhận order cho 𝐁𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 cho #Thứ3 (03/10) nha ♥️ tuy trứng tăng giá nhưng em không tăng giá bán n...
05/09/2022

Em xin nhận order cho 𝐁𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 cho #Thứ3 (03/10) nha ♥️ tuy trứng tăng giá nhưng em không tăng giá bán nhé 💕 khách order gì nhắn em nha .
⭐️ 6 cupcakes 💲1️⃣3️⃣
⭐️ 12 cupcakes 💲2️⃣5️⃣
⭐️ Ổ 8 inch 💲2️⃣6️⃣
⭐️ Hộp 2 loại sốt 💲1️⃣2️⃣
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
📍 Gần Allen Outlet
🚘 Có Delievery
✈️ Ship Xuyên Bang

🌸 Happy Mother’s Day 🌸Đậu Đậu Dessert xin chúc những người mẹ và những người sắp làm mẹ một ngày Mother’s Day thật là nh...
05/08/2022

🌸 Happy Mother’s Day 🌸
Đậu Đậu Dessert xin chúc những người mẹ và những người sắp làm mẹ một ngày Mother’s Day thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé ♥️

I was a fan of Chewy Junior when I was a kid. Now, I remake it with my own recipe ♥️ 🍫 Chocolate with coffee granola🍓Str...
05/07/2022

I was a fan of Chewy Junior when I was a kid. Now, I remake it with my own recipe ♥️
🍫 Chocolate with coffee granola
🍓Strawberry Jelly
🧀 Lava Cheese

Tiramisu ♥️ Cheers🥃☕️
05/07/2022

Tiramisu ♥️ Cheers🥃☕️

Em full đơn tới thứ 7 rồi mọi người ơi 🥺 cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ em ♥️ em còn nhận cho #Sunday  ( #𝐌𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫’s #𝐃𝐚𝐲...
05/06/2022

Em full đơn tới thứ 7 rồi mọi người ơi 🥺 cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ em ♥️ em còn nhận cho #Sunday ( #𝐌𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫’s #𝐃𝐚𝐲 )nha mọi người ♥️ #Sunday em có :
⭐️ #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐥𝐚𝐧 #𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 🌸🐣
⭐️ #𝐁𝐚́𝐧𝐡 #𝐒𝐮 #𝐃𝐚𝐢
⭐️ 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐬𝐮
📍 gần Allen Outlet 🚘 Em có delivery
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣

Mai em full đơn rồi ạ 💕 #Thứ5 em nhận được vài đơn nữa nhé 😋 ai order bánh gì nhắn em nha 😋☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣...
05/03/2022

Mai em full đơn rồi ạ 💕 #Thứ5 em nhận được vài đơn nữa nhé 😋 ai order bánh gì nhắn em nha 😋
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
⭐️ #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐥𝐚𝐧 #𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐦𝐮𝐨̂́𝐢
⭐️ #𝐓𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐬𝐮
⭐️ #𝐁𝐚́𝐧𝐡 #𝐒𝐮 #𝐃𝐚𝐢 ✨ New ✨
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀ 𝐩𝐡𝐨̂ 𝐦𝐚𝐢 𝐭𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚̉𝐲
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐩𝐚𝐩𝐚𝐫𝐨𝐭𝐢
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐧 𝐩𝐡𝐨̂ 𝐦𝐚𝐢 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢
📍gần allen outlet 🚘 em có delivery

Có ai biết món #𝐁𝐚́𝐧𝐡 #𝐒𝐮 #𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 ( 𝐒𝐮 𝐃𝐚𝐢 ) này không ạ 😗 món này em cứ hẹn ngày này qua tháng nọ làm ra được giống ...
04/27/2022

Có ai biết món #𝐁𝐚́𝐧𝐡 #𝐒𝐮 #𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 ( 𝐒𝐮 𝐃𝐚𝐢 ) này không ạ 😗 món này em cứ hẹn ngày này qua tháng nọ làm ra được giống nhất thì bây giờ cũng thành công rồi 🥰 bánh gồm 3 topping :
Jelly Dâu 🍓
Cheese tươi 🧀
Chocolate with coffee granola 🍫
Bánh nhân kem sữa, béo béo, và thơm.
💲1️⃣3️⃣ 1 hộp / 6 bánh. Nhận order vào tuần sau mọi người nhé 💕 em gom đủ làm luôn ạ

Em dư 2 hộp #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐥𝐚𝐧 #𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 2 loại sốt hôm nay 💲1️⃣2️⃣ . ♥️ ai lấy nhắn em liền nhaa ♥️
04/24/2022

Em dư 2 hộp #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐥𝐚𝐧 #𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 2 loại sốt hôm nay 💲1️⃣2️⃣ . ♥️ ai lấy nhắn em liền nhaa ♥️

Trộm vía em sắp full đơn #thứ2 luôn rồi ♥️ em nhận được thêm 1,2 order nữa thôi ạ ♥️ em cảm ơn cả nhà ☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6...
04/24/2022

Trộm vía em sắp full đơn #thứ2 luôn rồi ♥️ em nhận được thêm 1,2 order nữa thôi ạ ♥️ em cảm ơn cả nhà
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
📍 pick up 75070 🚘 Em có delivery
⭐️ #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐥𝐚𝐧 #𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐦𝐮𝐨̂́𝐢
⭐️ 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐬𝐮
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐓𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚̉𝐲

Bánh available ngày mai, giá trên hình mọi người coi giúp em nha 💕 :☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣📍 Pick up 75070 🚘 Em...
04/23/2022

Bánh available ngày mai, giá trên hình mọi người coi giúp em nha 💕 :
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
📍 Pick up 75070 🚘 Em có delivery
⭐️ #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐥𝐚𝐧 #𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 6 cupcakes ( 3 hộp )
⭐️ Tiramisu ( 3 hộp )
⭐️ Bánh mì phô mai tan chảy ( 1 hộp )

Khách ơi #Sunday em nhận vài đơn nữa thôi nha ♥️ Sunday em chỉ có 3 món này thôi nha : ⭐️ #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐥𝐚𝐧 #𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 🌸...
04/23/2022

Khách ơi #Sunday em nhận vài đơn nữa thôi nha ♥️ Sunday em chỉ có 3 món này thôi nha :
⭐️ #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐥𝐚𝐧 #𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 🌸🥚
⭐️ Tiramisu
⭐️ Bánh mì phô mai tan chảy 🧀🍞
⭐️ Bánh phô mai kem tươi 🧀
☎️ 9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
📍 Pick up 75070 🚘 Em có Delivery ạ

Khách em feedback xịn ko ☺️☺️ em chuyên bông lan trứng muối là do em ghiền bltmuoi đó mng 🤣🤣 ai nói bán bánh bị ngán thì...
04/19/2022

Khách em feedback xịn ko ☺️☺️ em chuyên bông lan trứng muối là do em ghiền bltmuoi đó mng 🤣🤣 ai nói bán bánh bị ngán thì e bán bánh bị mập tại món e thích 🤣

#𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐥𝐚𝐧 #𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 em luôn nhận order mỗi ngày ạ 🐣 Bông lan trứng muối của Đậu Đậu Dessert không còn xa lạ gì ...
04/19/2022

#𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐥𝐚𝐧 #𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 em luôn nhận order mỗi ngày ạ 🐣 Bông lan trứng muối của Đậu Đậu Dessert không còn xa lạ gì với mọi người nữa rồi ♥️ món ruột của em 🤣
Em có 2 loại sốt : 𝐒𝐨̂́𝐭 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐩𝐡𝐨̂ 𝐦𝐚𝐢
⭐️ 𝐁𝐥𝐭𝐦𝐮𝐨𝐢 𝟔 𝐜𝐮𝐩𝐜𝐚𝐤𝐞𝐬 💲1️⃣3️⃣
⭐️ 𝐁𝐥𝐭𝐦𝐮𝐨𝐢 𝟏𝟐 𝐜𝐮𝐩𝐜𝐚𝐤𝐞𝐬 💲2️⃣5️⃣
⭐️ 𝐁𝐥𝐭𝐦𝐮𝐨𝐢 𝟖 𝐢𝐧𝐜𝐡 💲2️⃣6️⃣
⭐️ 𝐁𝐥𝐭𝐦𝐮𝐨𝐢 𝐡𝐨̣̂𝐩 đ𝐞𝐧 𝟐 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐬𝐨̂́𝐭 💲1️⃣2️⃣
☎️🧋9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
Pick up 75070 📍 em có Delivery 🚚

Cả nhà ơi Đậu Đậu Dessert nhận order các loại bánh tuần này nha. Em lấy order cho #Thứ4 này nhé ♥️ em có đầy đủ tuần này...
04/19/2022

Cả nhà ơi Đậu Đậu Dessert nhận order các loại bánh tuần này nha. Em lấy order cho #Thứ4 này nhé ♥️ em có đầy đủ tuần này nha :
⭐️ #𝐁𝐨̂𝐧𝐠 #𝐥𝐚𝐧 #𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 #𝐦𝐮𝐨̂́𝐢
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀ 𝐩𝐡𝐨̂ 𝐦𝐚𝐢 𝐭𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚̉𝐲
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐫𝐨𝐭𝐢
⭐️ 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐬𝐮
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐧 𝐩𝐡𝐨̂ 𝐦𝐚𝐢 𝐤𝐞𝐦 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢
⭐️ 𝐌𝐢𝐥𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐞𝐬𝐞
⭐️ 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐫𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐞𝐧 🧋
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
📍Pick up at McKinney Allen 🚚 Delivery

Ai lấy nói em nha ♥️ Bánh #Bông #Lan #Trứng #Muối dư hôm nay có :🧁 ( 2 ) Phần 6 cupcakes 💲1️⃣3️⃣ / Phần🍰 ( 2 ) Hộp chữ n...
04/15/2022

Ai lấy nói em nha ♥️ Bánh #Bông #Lan #Trứng #Muối dư hôm nay có :
🧁 ( 2 ) Phần 6 cupcakes 💲1️⃣3️⃣ / Phần
🍰 ( 2 ) Hộp chữ nhật 2 loại sốt 💲1️⃣2️⃣ / Hộp
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
Pick up Mckinney Allen 📍📍

Em sắp Full order thứ 7 rồi em chỉ nhận được vài loại thôi 😢 #Easter 🐣 em nhận mọi loại nhé ♥️ em nhận được 4 loại cho #...
04/15/2022

Em sắp Full order thứ 7 rồi em chỉ nhận được vài loại thôi 😢 #Easter 🐣 em nhận mọi loại nhé ♥️ em nhận được 4 loại cho #Thứ7 thôi ạ :
⭐️ #Bông #lan #trứng #muối
⭐️ Tiramisu
⭐️ Bánh bông lan phô mai kem tươi
⭐️ Milo Cheese
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
📍 Pick up 75070 🚚 Delivery

Hôm nay em làm đơn cho Ship xuyên bang nha ✈️🏡 em nhận đơn cho #Thứ4 và #Thứ5 nha mọi người ♥️ em có đầy đủ tuần này nha...
04/12/2022

Hôm nay em làm đơn cho Ship xuyên bang nha ✈️🏡 em nhận đơn cho #Thứ4 và #Thứ5 nha mọi người ♥️ em có đầy đủ tuần này nha :
⭐️ #Bông#lan #trứng #muối
⭐️ Bánh mì phô mai tan chảy
⭐️ Paparoti / Coffee Bun
⭐️ Tiramisu
⭐️ Bánh bông lan phô mai kem tươi
⭐️Milo Cheese
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
📍pick up 75070 🚚 có delivery ạ

Mai em nhận #Bông #Lan #Trứng #Muối only nha 🌸🥚Pick up 75070 📍 delivery 🚚☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
04/11/2022

Mai em nhận #Bông #Lan #Trứng #Muối only nha 🌸🥚
Pick up 75070 📍 delivery 🚚
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣

Behind the scene of baking Paparoti ♥️ I can smell the coffee from here ☕️
04/09/2022

Behind the scene of baking Paparoti ♥️ I can smell the coffee from here ☕️

Bông Lan Trứng Muối 8 inch / Salted Egg Yolk Sponge Cake
04/09/2022

Bông Lan Trứng Muối 8 inch / Salted Egg Yolk Sponge Cake

Bông lan trứng muối / Salted Egg Sponge Cake 🌸🥚
04/09/2022

Bông lan trứng muối / Salted Egg Sponge Cake 🌸🥚

Tiramisu ♥️
04/09/2022

Tiramisu ♥️

Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy / Melted Cheese Bread 🧀🍞
04/09/2022

Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy / Melted Cheese Bread 🧀🍞

Trên hình em có để em còn bao nhiêu phần cho ngày mai ♥️ Mọi người cần gì thì nhắn tin em nha ♥️⭐️ #Bông #lan #trứng #mu...
04/08/2022

Trên hình em có để em còn bao nhiêu phần cho ngày mai ♥️ Mọi người cần gì thì nhắn tin em nha ♥️
⭐️ #Bông #lan #trứng #muối
⭐️Bánh mì phô mai tan chảy
⭐️Bông lan trứng muối hộp
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
📍 pick up 75070 🚚 Delivery

Hôm nay làm thì không lo làm cứ chụp chụp 🤣 hết ngày hết giờ 🤣 em Full đơn tới #thứ7 luôn rồi ♥️ em hẹn mọi người #Sunda...
04/08/2022

Hôm nay làm thì không lo làm cứ chụp chụp 🤣 hết ngày hết giờ 🤣 em Full đơn tới #thứ7 luôn rồi ♥️ em hẹn mọi người #Sunday nha ♥️
Ai muốn order gì cứ nhắn em nhé 💕

Khách thương em quá nên em full đơn mai rồi 🥰 em nhận đơn cho #thứ6 ( 04/08 ) nha ♥️ giá trên hình nhé: ⭐️ #bông #lan #t...
04/06/2022

Khách thương em quá nên em full đơn mai rồi 🥰 em nhận đơn cho #thứ6 ( 04/08 ) nha ♥️ giá trên hình nhé:
⭐️ #bông #lan #trứng #muối
⭐️Bánh mì phô mai tan chảy
⭐️Bánh Paparoti ( Coffee Buns )
⭐️Bánh bông lan phô mai kem tươi
⭐️ Bánh trà sữa trân châu đường đen 🧋
⭐️Milo Cheese
⭐️Tiramisu
☎️9️⃣1️⃣6️⃣2️⃣6️⃣6️⃣3️⃣3️⃣8️⃣3️⃣
📍pick up 75070 🚚 Delivery

Address

Plano, TX
75025

Telephone

+19162663383

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đậu Đậu Dessert posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Đậu Đậu Dessert:

Category

Nearby bakeries


Other Bakeries in Plano

Show All