Đậu Đậu Dessert

Đậu Đậu Dessert Chuyên Bánh Bông Lan Trứng Muối và Cơm Cháy Chà Bông
(2)

To all the Mothers in the world,Wishing that you always remain youthful, happy, and peaceful. Thank you for giving birth...
05/12/2024

To all the Mothers in the world,
Wishing that you always remain youthful, happy, and peaceful. Thank you for giving birth to me and raising me into adulthood. Moms are superheroes, sacrificing for their children so that they can grow up in abundance and love. ♥️

Happy Mother’s Day 👩🏻‍🍼

Happy Mother’s Day ♥️Bông Lan Trứng Muối sẽ có ở 2 locations để phục vụ cho mng dịp lễ nhe ☺️📍Puer Tea & Coffee Richards...
05/11/2024

Happy Mother’s Day ♥️
Bông Lan Trứng Muối sẽ có ở 2 locations để phục vụ cho mng dịp lễ nhe ☺️
📍Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

📍Tea Top Carrollton
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

1 Weekend siêu bận rộn cùng với bánh ☺️☺️
05/06/2024

1 Weekend siêu bận rộn cùng với bánh ☺️☺️

Weekend này em không nhận thêm Or.der lẻ dc nữa ạ 🥺 Mng ghé tiệm giúp em nhé, bánh sẽ có sẵn ở tiệm nhe ♥️📍Puer Tea & Co...
05/04/2024

Weekend này em không nhận thêm Or.der lẻ dc nữa ạ 🥺 Mng ghé tiệm giúp em nhé, bánh sẽ có sẵn ở tiệm nhe ♥️
📍Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

📍Tea Top Carrollton
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Bánh vẫn sẽ có đầy đủ ở 2 locations:  và  weekend này nha mng ♥️📍Puer Tea & Coffee Richardson Tx 2000 N Plano Rd Suite...
04/26/2024

Bánh vẫn sẽ có đầy đủ ở 2 locations: và weekend này nha mng ♥️
📍Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

📍Tea Top Carrollton
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Recap cuối tuần vừa rồi của nhà Đậu Đậu Dessert ♥️Thank you for supporting me ♥️
04/22/2024

Recap cuối tuần vừa rồi của nhà Đậu Đậu Dessert ♥️
Thank you for supporting me ♥️

Bông Lan Trứng Muối có ở  và  weekend này nha mng ơi ♥️📍Puer Tea & Coffee Richardson Tx 2000 N Plano Rd Suite 103, Ric...
04/19/2024

Bông Lan Trứng Muối có ở và weekend này nha mng ơi ♥️
📍Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

📍Tea Top Carrollton
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Bánh vẫn còn ở 2 locations nha mng ơi ♥️🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx 2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082...
04/14/2024

Bánh vẫn còn ở 2 locations nha mng ơi ♥️
🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

🌈Tea Top Carrollton
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Recap last weekend ♥️  ♥️
04/09/2024

Recap last weekend ♥️ ♥️

Bông Lan Trứng Muối của nhà Đậu Đậu luôn có ở 2 locations :  và  mỗi cuối tuần ạ ♥️🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx 20...
04/05/2024

Bông Lan Trứng Muối của nhà Đậu Đậu luôn có ở 2 locations : và mỗi cuối tuần ạ ♥️
🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

🌈Tea Top Carrollton
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Bông Lan Trứng Muối đã có ở 2 locations : Richardson và Carrollton rồi ạ 🐣 Happy Easter Day 🐣🌈Puer Tea & Coffee Richards...
03/30/2024

Bông Lan Trứng Muối đã có ở 2 locations : Richardson và Carrollton rồi ạ 🐣 Happy Easter Day 🐣
🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

🌈Tea Top
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Busy Weekend with Đậu Đậu Dessert ♥️ Bông Lan Trứng Muối is available at Puer Tea & Coffee Richardson Tx . ☺️📍 2000 N Pl...
03/23/2024

Busy Weekend with Đậu Đậu Dessert ♥️ Bông Lan Trứng Muối is available at Puer Tea & Coffee Richardson Tx . ☺️
📍 2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

Tuần này em chỉ có bánh ở loacation :  thôi nha mng ♥️ Tuần sau sẽ có lại đầy đủ ở 2 tiệm  và   ạ ♥️📍Puer Tea & Coff...
03/22/2024

Tuần này em chỉ có bánh ở loacation : thôi nha mng ♥️ Tuần sau sẽ có lại đầy đủ ở 2 tiệm và ạ ♥️
📍Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

Location  đã SOLD OUT bánh 🥹 Em cảm ơn mng rất nhiều ♥️  cũng chỉ còn 6 Hộp th 🥹 Mng nhanh nhanh ghé mua nhe ♥️
03/17/2024

Location đã SOLD OUT bánh 🥹 Em cảm ơn mng rất nhiều ♥️
cũng chỉ còn 6 Hộp th 🥹 Mng nhanh nhanh ghé mua nhe ♥️

Bông Lan Trứng Muối đã ready ở 2 locations : Richardson và Carrollton rồi ạ ♥️ Mng ghé mua bánh về nhà ăn nhe ☺️🌈Puer Te...
03/16/2024

Bông Lan Trứng Muối đã ready ở 2 locations : Richardson và Carrollton rồi ạ ♥️ Mng ghé mua bánh về nhà ăn nhe ☺️
🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

🌈Tea Top
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Cứ mỗi cuối tuần là chúng ta có hẹn với nhau ở  và  ♥️🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx 2000 N Plano Rd Suite 103, Rich...
03/15/2024

Cứ mỗi cuối tuần là chúng ta có hẹn với nhau ở và ♥️
🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

🌈Tea Top
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

 by Đậu Đậu Dessert ♥️✔️ Bánh 3 size : 8-9-10 inch✔️ Bánh cao : 4-6 inch🌈 𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐂𝐚𝐤𝐞 𝐁𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐌𝐮𝐨̂́𝐢💰8️⃣5️⃣...
03/14/2024

by Đậu Đậu Dessert ♥️
✔️ Bánh 3 size : 8-9-10 inch
✔️ Bánh cao : 4-6 inch
🌈 𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐂𝐚𝐤𝐞 𝐁𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐌𝐮𝐨̂́𝐢💰8️⃣5️⃣- 9️⃣5️⃣
🌈 𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐂𝐚𝐤𝐞 𝐊𝐞𝐦 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐢 💰 DM for Price
🌈 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐦𝐢𝐬𝐮 𝐂𝐚𝐤𝐞 💰7️⃣5️⃣+

Birthday Cake by Đậu Đậu Dessert ♥️Bánh được khách chọn kem phô mai: vừa béo béo, ngọt vừa và vị hơi mặn của phô mai ☺️...
03/12/2024

Birthday Cake by Đậu Đậu Dessert ♥️
Bánh được khách chọn kem phô mai: vừa béo béo, ngọt vừa và vị hơi mặn của phô mai ☺️
💰 DM me for price and or.der 💰

Cứ mỗi cuối tuần là chúng ta có hẹn với nhau ở  và  ♥️ Bánh Birthday Cake em vẫn nhận nha ☺️🌈Puer Tea & Coffee Richard...
03/07/2024

Cứ mỗi cuối tuần là chúng ta có hẹn với nhau ở và ♥️ Bánh Birthday Cake em vẫn nhận nha ☺️
🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

🌈Tea Top
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Ngày mai em sẽ có vài hộp Bánh Rong Biển Phô Mai có sẵn tại 2 locations Richardson và Carrollton nha ♥️
03/02/2024

Ngày mai em sẽ có vài hộp Bánh Rong Biển Phô Mai có sẵn tại 2 locations Richardson và Carrollton nha ♥️

Hello hello, tuần này Đậu Đậu sẽ có bánh ở 2 locations: Richardson và Carrollton nhe ♥️🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx ...
03/01/2024

Hello hello, tuần này Đậu Đậu sẽ có bánh ở 2 locations: Richardson và Carrollton nhe ♥️
🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

🌈Tea Top
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Bánh em đã có sẵn ở cả 3 locations : Richardson, Carrollton và Mansfield. Cả nhà ghé mua bánh nha ♥️🌈 Freshly Baked Ever...
02/17/2024

Bánh em đã có sẵn ở cả 3 locations : Richardson, Carrollton và Mansfield. Cả nhà ghé mua bánh nha ♥️
🌈 Freshly Baked Everyday 🌈
📍Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

📍Tea Top
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

📍Presotea Mansfield
920 U.S. 287 Frontage Rd Suite 200, Mansfield, TX 76063

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Tuần này em sẽ có Bông Lan Trứng Muối ở Richardson, Carrollton và Mansfield nha mng ơi ♥️🌈Tea Top  ( BOGO Boba this wee...
02/15/2024

Tuần này em sẽ có Bông Lan Trứng Muối ở Richardson, Carrollton và Mansfield nha mng ơi ♥️

🌈Tea Top ( BOGO Boba this weekend )
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

🌈Presotea Mansfield
920 U.S. 287 Frontage Rd Suite 200, Mansfield, TX 76063

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Bánh đã có sớm ở Puer Tea & Coffee Richardson Tx để phục vụ cả nhà nhân dịp Tết ♥️ Cảm ơn mng rất nhiều đã ủng hộ Đậu Đậ...
02/10/2024

Bánh đã có sớm ở Puer Tea & Coffee Richardson Tx để phục vụ cả nhà nhân dịp Tết ♥️ Cảm ơn mng rất nhiều đã ủng hộ Đậu Đậu Dessert.
🎉Happy Lunar New Year. May 2024 bring Peace, Health, and Happiness to everyone 🎉

Em đã full đơn bánh lớn cho 30 Tết tới Mùng 3 Tết 🥹 Mọi người muốn mua bánh thì tuần này bánh có sẵn ở 🌈Puer Tea & Coffe...
02/08/2024

Em đã full đơn bánh lớn cho 30 Tết tới Mùng 3 Tết 🥹 Mọi người muốn mua bánh thì tuần này bánh có sẵn ở 🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx🌈 nha ♥️

🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Bông Lan Trứng Muối đã có sẵn ở 3 locations, mng ghé mua nhé ♥️ Ai Or.der trước xin hãy nói nhân viên giúp em nhe ♥️🌈Tea...
02/03/2024

Bông Lan Trứng Muối đã có sẵn ở 3 locations, mng ghé mua nhé ♥️ Ai Or.der trước xin hãy nói nhân viên giúp em nhe ♥️
🌈Tea Top ( BOGO Boba this weekend )
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

🌈Presotea Mansfield
920 U.S. 287 Frontage Rd Suite 200, Mansfield, TX 76063

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

Our Bông Lan Trứng Muối is ready at Presotea Mansfield ♥️ Please come and support us ♥️ 🌈Presotea Mansfied 920 US Hwy 28...
02/02/2024

Our Bông Lan Trứng Muối is ready at Presotea Mansfield ♥️ Please come and support us ♥️
🌈Presotea Mansfied
920 US Hwy 287 Frontage Rd. Mansfield, TX 76063

Tuần này em xin nhận or.der thêm cho 2 món:🍞 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐮𝐨̣̂𝐧 𝐓𝐌𝐮𝐨𝐢💰1️⃣8️⃣ / 4 khoanh🍞 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐑𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢...
01/31/2024

Tuần này em xin nhận or.der thêm cho 2 món:
🍞 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐮𝐨̣̂𝐧 𝐓𝐌𝐮𝐨𝐢💰1️⃣8️⃣ / 4 khoanh
🍞 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐑𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 💰1️⃣5️⃣
Ngoài ra vẫn có Bông Lan Trứng Muối ở 4 locations nha mng ơi ♥️
🌈Tea Top
4070 State Hwy 121 Suite 408, Carrollton, TX 75010

🌈Puer Tea & Coffee Richardson Tx
2000 N Plano Rd Suite 103, Richardson, TX 75082

🌈Presotea Mansfield
920 U.S. 287 Frontage Rd Suite 200, Mansfield, TX 76063

🌈Presotea Fort Worth
4975 S Hulen St, Fort Worth, TX 76132

🍰 Birthday Cake or.der trước giúp em 2-3 ngày nhé
☎️ ( 916 ) 266- 3383

🍰NEW CAKE ALERT 🍰𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐑𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢💰1️⃣5️⃣Sự mềm mịn của bông lan, hương thơm đặc trưng của rong biển, và sự ngậ...
01/31/2024

🍰NEW CAKE ALERT 🍰
𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐑𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐏𝐡𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢💰1️⃣5️⃣

Sự mềm mịn của bông lan, hương thơm đặc trưng của rong biển, và sự ngậy ngậy của phô mai sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời mà mng nên thử ♥️

Seaweed and Cheese Sponge Cake - a delightful fusion of the softness of sponge cake, the distinctive aroma of seaweed, and the richness of cheese. ♥️

Address

Plano, TX
75070

Telephone

+19162663383

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đậu Đậu Dessert posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Đậu Đậu Dessert:

Videos

Share

Category

Nearby bakeries